Pro navrhovanou rekonstrukci části podlahy by jste navrhovali