60. výročí Aeroklubu Žamberk

Vážení přátelé, kolegové aviatici, příznivci!

Právě v letošním roce uplynulo 60 let od založení našeho aeroklubu. V dostupných materiálech se nám podařilo vypátrat, že dne 8. 7. 1945 byl ustanoven přípravný výbor tzv. Českého národního aeroklubu, který učinil první reálné kroky k náboru rozsáhlé členské základny, zajištění štědrých sponzorů, sehnání potřebné techniky a nakonec i vybudování vzletových drah a hangáru.

Byla to událost velice významná. To, co se podařilo našim předchůdcům vybudovat, stojí za obdiv a uznání a vybízí nás k následování a dalšímu rozvíjení jejich odkazu. Někteří již nejsou mezi živými, ale nemálo z nich je alespoň svými vzpomínkami stále s námi zde na letišti. Oslavy 60. výročí našeho aeroklubu proběhly s důstojností, která mu přísluší.

Program oslav

První věcí, které se nám podařila, je vydání "Almanachu Aeroklubu Žamberk". V 96-ti stránkové brožuře najdete historická fakta o počátcích létání a vzniku klubu v Žamberku, řadu historických fotografií a údajů o letadlech, která byla součástí našeho leteckého parku.

Druhou věcí bylo uspořádání XII. Národního sletu POTK. Toto setkání majitelů historických kluzáků se konalo
ve spolupráci s POTK.

Třetí akcí byl malý letecký den s názvem "Aviatické odpoledne", který se konal na závěr sletu dne 16. 7. 2005. Našeho cíle - přivést na letiště co nejvíce diváků, a propagovat tak náš krásný sport - se nám podařilo dosáhnout.

Záštitu nad oslavami převzali starosta města Žamberk pan Mgr. Tomáš Kalous a hejtman Pardubického kraje ing. Michal Rabas, kterým tímto děkujeme.

M. Štěpán
20. 7. 2005
Kategorie článku: